Afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgevers verzorgt Bouwkostenburo BVO uiteenlopende begrotingen en diensten:

• Haalbaarheidsstudie op basis van programma van eisen;
• Investeringsraming op basis van schetsontwerp;
• Elementenraming op basis van voorlopig ontwerp;
• Directiebegroting op basis van aanbestedingsstukken;
• Inschrijfbegroting op basis van aanbestedingsstukken;
• Overige, bouwkostentoetsing, het opstellen van offertespiegels, bezuinigingsvoorstellen, meer- en minderwerken, het verzorgen van de offerte-aanvragen.

Oftewel de gehele bouwkostenbeheersing in alle fases van de bouwtijd!